Welkom in de kooi !

Hoewel de eendenkooi en het kooibedrijf een verborgen en geheimzinnig en daardoor een onbekend bestaan leidt zijn er ook eendenkooien te bezoeken door publiek. Soms kan dat op individuele basis maar ook in groepsverband zijn excursies mogelijk. Wilt u een eendenkooi bezoeken maak dan een keuze uit onderstaand overzicht! In verschillende eendenkooien kunt u een kijkje achter de schermen krijgen en gaat u heel even terug in de tijd van het kooikersbestaan.

Waarschuwing

Bedenk echter ook dat u nooit een eendenkooi in gaat zonder de toestemming en/of alleen in het bijzijn van de kooiker. U bent zonder deze toestemming in overtreding van de Flora en Faunawet maar, nog belangrijker, u verstoort hiermee de eenden op de eendenkooi en dat is niet de bedoeling.

Speciale excursies

Verschillende natuurbeherende organisaties en partikuliere eigenaren organiseren ook zelf excusies naar en in eendenkooien die bij hun in beheer zijn.
Informatie hierover kunt u vinden op bepaalde internetsites. Zie hiervoor o.a.:
Hieronder een selectie uit het aanbod.

Overzicht van voor publiek opengestelde eendenkooien:

klik om te vergroten klik om te vergroten
BezoekerskooienAlle eendenkooien

 1. Eendenkooi 't Zand in Noord - Holland.
 2. Korverskooi op Texel
 3. Hoorner kooi op Terschelling.
 4. Nassau kooi op Ameland.
 5. Eendenkooi Schiermonnikoog.
 6. Eendenkooi Piaam in Friesland.
 7. Eendenkooi Giekerk in Friesland.
 8. Eendenkooi Nieuw Onrust in Groningen.
 9. Klooster kooi in de Weerribben.
 10. Otters kooi in de Wieden.
 11. Smits kooi in Giethoorn.
 12. Haasjes kooi en Bongerds kooi te Hasselt, Overijssel.
 13. Eendenkooi Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.
 14. Aalkeet Buiten te Vlaardingen.
 15. Eendenkooi Naardermeer.
 16. Bakkerswaal te Lekkerkerk.
 17. IJsselsteinse eendenkooien in Utrecht.
 18. Eendenkooi Batenburg in de Betuwe.
 19. Eendenkooi Pompveld in de Betuwe.
 20. Eendenkooi Waardenburg in de Betuwe.
 21. Eendenkooi St. Philipsland in Zeeland.
 22. Reusers kooi in de Biesbos.


 1. Eendenkooi 't Zand
  Gelegen ten noorden van Schagen in de Zijpe en Hazepolder. Bezoekerscentrum en kijkhut zijn aanwezig. In de periode van 15 april t/m 31 augustus worden op vaste dagen excursies gehouden, tevens worden regelmatig thema excursies gehouden. Dit staat vermeld in het kwartaalblad van het Noord-Hollands Landschap, de plaatselijke kranten en op de agenda van de regio TV.
  Informatie: 075 - 6844155

 2. Korverskooi op Texel
  Een eendenkooi van het Staatsbosbeheer in de Texelse duinen met een heel eigen type vangpijpen met zeer grote spiegels. In de maand mei worden soms excursies georganiseerd, veelal 's avonds. Inlichtingen en opgeven bij Ecomare, tel. 0222 317741. Er zijn kosten aan verbonden.

 3. Hoorner kooi op Terschelling
  Geheel gerestaureerde eendenkooi van het Terschellingse type met vier vangpijpen, ten zuiden van Hoorn. Vanaf half april tot eind oktober enige malen per week in excursieverband te bezoeken. Soms ook extra excursies buiten deze tijd.. Duur van de excursie; ongeveer een uur. Er zijn kosten aan verbonden. Kaartjes en informatie verkrijgbaar bij de VVV Terschelling.
  Raadpleeg voor data en tijdstip: de Sjouw (informatieblad op Terschelling) en de Kabelkrant Terschelling (internetpagina).
  Reserveren: groepen via Staatsbosbeheer. 0562 - 442116

 4. Nassau kooi op Ameland
  Gelegen aan het eind van de Kooiweg ten oosten van Buren.
  Van 1 april tot 1 november na betaling zelfstandig te bezichtigen.
  Regelmatig worden excursies gehouden, inlichtingen bij de VVV: 0519546546 of bij het Natuurcentrum: 0519542737.

 5. Eendenkooi Schiermonnikoog
  Adres: de Kooiplaats, kooipad 1.
  Een in 1860 aangelegde en in 1990 geheel gerestaureerde kooi met vier vangpijpen van het Friese type.
  Rond de plas bevindt zich een aarden wal i.p.v. een rietscherm.
  De kooi is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten.
  Excursies mogelijk in de periode 15 april tot 15 juli. Bezoektijden in overleg.
  Leden Natuurmonumenten gratis, niet leden betalen een geringe toegangsprijs. Afspreken bij Bezoekerscentrum Schiermonnikoog. 0519531641.
  Maximale groepsgrootte 15 pers.

 6. Eendenkooi Piaam
  Aan de westkust van Friesland. Een kooi van het Overijsselse type. In het voorjaar is de kooi op aanvraag in excursieverband te bezoeken. Ook staat zij soms vermeld in het vaste excursieprogramma van It Fryske Gea. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor. 0512381448
  Ook vindt u informatie op www.itfryskegea.nl
  Vlak bij de kooi vindt u museum 't Fügelhuis met een grote collectie geprepareerde vogels uit de directe omgeving waar tevens een maquette van de kooi te zien is.

 7. Buismans eendenkooi in Giekerk
  Ten noord - oosten van Leeuwarden. Een kooi van het Friese type met vijf vangpijpen. Er is een kooihuisje aanwezig. De kooi is zeker 350 jaar oud. In het voorjaar is de kooi op aanvraag in excursieverband te bezoeken. Ook staat zij soms vermeld in het vaste excursieprogramma van It Fryske Gea. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor: 0512381448
  Ook vindt u informatie op www.itfryskegea.nl.

 8. Eendenkooi Nieuw Onrust
  Gelegen aan de Groningse waddenkust ten noordwesten van Kloosterburen. In het voorjaar staan een aantal vaste excursiedata gepland. Bezoek is slechts mogelijk in kleine groepjes. Opgave en informatie zijn te vinden bij de winkel van het Groninger Landschap. 050 - 5892714.
  Ook vindt u informatie op www.groningerlandschap.nl.

 9. De kloosterkooi in de Weerribben
  Een kooi van het Overijsselse type, aangelegd op een door turfsteken ontstane plas temidden van fraai elzenbroek bos. Eigendom van Staatsbosbeheer, gelegen ten noorden van Kalenberg midden in nationaal park de Weerribben.
  In de periode van april t /m de herfstvakantie zijn op woensdagmiddagen een aantal vaste excursiedata gepland. Welke u kunt vinden in Onverwacht Nederland en in de plaatselijke natuur activiteiten krant, een gezamenlijke uitgave van Staatsbosbeheer, de VVV en nationaal park de Weerribben. Op verzoek kunnen voor groepen extra excursies verzorgd worden. Maximaal aantal deelnemers: 20 pers.
  Er is een vaste prijs voor groepsexcursies.
  Voor informatie en boekingen belt u de VVV: 0561477743.
  In het Natuuractiviteitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl kunt u op verzoek een 10 minuten durend filmpje zien over het werk in de Kloosterkooi. In de periode april t/m oktober is het centrum iedere dag open van 10 tot 17 uur. In de periode november t/m maart is het alleen geopend op zondagmiddag van 12 tot 16 uur.

 10. De grote Otterskooi
  Gelegen in de Wieden bij Dwarsgracht in Overijssel. De kooi is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is de op een na grootste eendenkooi van Nederland met meerdere kooiplassen. Het is van het Overijsselse type en aangelegd in een voormalige veen ontginning met een zeer fraai oud elzenbroek bos.
  Informatie bij: Bezoekerscentrum de Wieden, Beulakerpad 1, tel: 0527 - 246644.
  E-mail: bc.deWieden@natuurmonumenten.nl
  Bezoekerstijden in overleg. Veelal binnen de periode 15 april tot 15 september. Kosten in overleg. Bij de vaarexcursie de "eendenkooiroute" (3,5 uur) vaart men via de Beulaker, het dorpje Dwarsgracht naar de eendenkooi. Na een rondleiding van ongeveer een uur, vaart men via Jonen Weer terug naar het bezoekerscentrum.

 11. Smitskooi
  Heet ook wel de "Drostekooi" en ligt in Giethoorn.
  Deze aan de oostoever van het Bovenwijde gelegen kooi met vier vangpijpen en een stenen kooihuisje is opgenomen in het z.g. "snaterarrangement" van Smits Paviljoen. U begint met koffie met een vruchtenbroodje. U maakt een rondvaart door Giethoorn waarbij wordt "opgestoken" in de eendenkooi waar u een volledige uitleg krijgt. Ter afsluiting heeft u de keus uit een traditionele barbecue of een warm buffet. Alleen mogelijk in april, mei en juni. Er is een vaste arrangementsprijs. Informatie: Smits Paviljoen : 0521361215.

 12. Haasjeskooi en Bongerdskooi
  Gelegen ten zuidwesten van Hasselt, Overijssel. Twee kleine, vlak bij elkaar gelegen kooien van het Overijsselse type. Op enkele vaste dagen, veelal in mei en juni staat een fiets arrangement gepland. Start om 9 uur bij VVV Hasselt, Markt 1. Er zijn kosten aan verbonden.
  Aanmelden bij VVV Hasselt: 038 - 4771600. In de Bongerdskooi krijgt u uitleg over de werking van de eendenkooi, de kooiker en zijn hondje. In de Haasjeskooi krijgt u uitleg over het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Als u wilt kunt u de dag vervolgen met een lunch en stadswandeling door het 750 jaar oude Hanzestadje Hasselt.

 13. Eendenkooi in het Zuiderzee museum te Enkhuizen
  Gelegen in het buitenmuseum, bij de aanlegplaats van de boot direct rechts. Een in jaren 20 stijl nagebouwde kooi met vier vangpijpen, die vroeger rond de Zuiderzee gangbaar waren. Het buitenmuseum is open van 30 maart t/m 27 okt. Informatie: 0228351111.

 14. Eendenkooi Aalkeet Buiten
  Gelegen ten noorden van de snelweg A 20 tussen Vlaardingen en Maasland. Een kooi met vijf vangpijpen en een fraai zeer oud kooihuisje van steen. Eigendom van Natuurmonumenten doch in onderhoud bij een vrijwilligerswerkgroep van de stichting voor Vogel - Olieslachtoffers. Meer dan 800 jaar oud. In het voorjaar worden op vaste data excursies gepland. Voor niet te grote groepen zijn excursies mogelijk op afspraak. Informatie en boekingen bij VVV Vlaardingen : 010 - 4346666.

 15. Eendenkooi in het Naardermeer
  Geheel gerestaureerde kooi met vier vangpijpen van het Overijssels type gelegen aan de noordoever van het Naardermeer. Er staan excursies gepland op vaste dagen in juli, augustus, september en oktober. Voor besloten groepen kunnen in overleg excursies worden georganiseerd. Duur van de excursie is van 13.30 tot 16.30 uur. Startpunt is steeds Visserij Meerkade 2 te Muiderberg. Er zijn kosten aan verbonden per persoon, voor besloten groepen geldt een vast tarief.. Tijdig reserveren is noodzakelijk via de excursietelefoon. 0356951315. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-15.00 uur, (januari t/m oktober), in november en december alleen bereikbaar op woensdag. U kunt ook faxen of boeken per e-mail: i.verkerke@natuurmonumenten.nl.

 16. Eendenkooi Bakkerswaal te Lekkerkerk
  Een grote kooi van het Zuid-Hollands Landschap, aangelegd in een bij een dijkdoorbraak ontstane waal. Bezoekerscentrum met expositie en diaserie. Bezoek is mogelijk in de periode half april t/m half juli na afspraak voor groepen van minimaal 10 en maximaal 40 personen. Particulieren, kunnen aansluiten. Op verzoek wordt koffie, thee of sap geschonken. Een excursie duurt ongeveer 2 uur. Er zijn geringe kosten aan verbonden. Informatie kooiker H. Zantinge 0180661831 bij voorkeur na 19.00 uur.

 17. IJsselsteinse eendenkooien
  Twee vlak bij elkaar gelegen eendenkooien in de Lopikerwaard tussen IJsselstein en Montfoort. Beide van het rogge - ei model en Zuidhollands type. Jaarlijks is er in het voorjaar een opendag, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. De datum wordt vermeld in Onverwacht Nederland en in de plaatselijke streekkranten. Op verzoek kunnen voor groepen excursies gehouden worden, uitsluitend in de eerste helft van maart en in de tweede helft van mei, hieraan zijn wel kosten verbonden.
  Voor informatie en boekingen kunt u terecht bij de boswachter van Staatsbosbeheer, de heer de Bruin. 0348451559.

 18. Eendenkooi Batenburg
  De Batenburgse eendenkooi behoorde van oudsher tot de heerlijkheid Batenburg. In 1701 kwam dit bezitdoor vererving in handen van graven, later vorsten van Bentheim-Steinfurt. Sinds 1953 in eigendom bij het Geldersch Landschap. Het is een nog in bedrijf zijnde Gelderse rivierkooi van ca. 16 ha (incl. omliggende gronden). Ca. 1 km ten noorden van Batenburg in het Hooge Veld langs de Maas. Het is een vierpijpskooi met kooihuisje omgeven door een gevarieerd loofbos.
  Voor groepen zijn er op aanvraag excursies mogelijk op werkdagen tussen 1 maart en 15 juni. Inlichtingen en reservering via de opzichter: 06-53184637 of via het kantoor Geldersch Landschap (Zypendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem: 0263552555 of bij de p.r. boswachter F. Duermeijer: 06-53777594.
  Omdat absolute rust voorwaarde is voor het functioneren is het terrein niet vrij toegankelijk. Tussen 1 maart en 15 juni zijn op werkdagen excursies mogelijk.
  Er zijn kosten aan verbonden.

 19. Eendenkooi het Pompveld
  Een veldkooi in het land van Heusden en Altena in de omgeving van Neer-Andel. Een keer per jaar wordt ongeveer half mei een open dag gehouden welke wordt aangekondigd in het blad van het Brabants Landschap.
  Informatie: 0411622775.

 20. Eendenkooi Waardenburg
  Gelegen in de Betuwe nabij Zaltbommel ten zuidwesten van verkeersplein Deil. Een kooi van het rogge - ei model met een ontvangstruimte met expositie en diaserie. In de periode 1 april t/m 31 augustus is de kooi op werkdagen na afspraak te bezoeken voor groepen tot 24 personen. Particulieren mogen aansluiten. Er zijn kosten aan verbonden. Duur van de excursie is 2 uur. Afspreken kan via VVV Zaltbommel: 041851877.
  De kooi is eigendom van Staatsbosbeheer.

 21. Eendenkooi Anna Jacobapolder
  Gelegen op het Zeeuwse eiland St. Philipsland. Aangelegd in een oude kreek. Ontvangstgebouw met expositie aanwezig. In mei en juni na afspraak toegankelijk voor groepen tot 30 personen. Er is een lesprogramma voor scholen. Informatie: het Zeeuws Landschap É016576110 b.g.g. 0113569110.

 22. Reusers eendenkooi in de Biesbosch
  Een eendenkooi met vier vangpijpen van het Betuwse type. Gelegen ten noorden van de Bergse Maas nabij Geertruidenberg. Eigendom van Staatsbosbeheer. In het voorjaar worden op een aantal vaste zaterdagen vaarexcursies gehouden naar de kooi. De data vindt u in Onverwacht Nederland en op www. biesbosch. nl op de pagina excursie mogelijkheden.
  Opgeven kan bij het Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen. 0162682233.
  Er zijn kosten aan verbonden. Maximaal aantal deelnemers is 40 personen. Op verzoek zijn voor groepen extra excursies naar wens mogelijk via het rondvaartbedrijf " de Eendenkooy" van kooiker J. Reuser : 0162520220. Deze verzorgt tevens uitgebreide rondvaarten door de gehele Biesbosch.